Program zajęć Szkoły rodzenia Akademia Narodzin

I ZAJĘCIA (prowadzi położna)

Spotkanie organizacyjne - przedstawienie programu zajęć i prelegentów.

Temat 1: Przebieg ciąży i rozwój dziecka od początku ciąży do porodu

 1. Plan opieki przedporodowej - dostępne formy opieki prenatalnej.
 2. Styl życia w okresie ciąży - zasady prawidłowego odżywiania, aktywność zawodowa i fizyczna, używki i nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w ciąży.
 3. Dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi.
 4. Profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, szczepienia ochronne.
 5. Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zalecane w ciąży.

Temat 2: Przygotowanie do porodu

 1. Plan porodu, preferencje i oczekiwania rodzącej.
 2. Przygotowanie niezbędnych rzeczy do szpitala dla mamy i dziecka.
 3. Czynniki zwiastujące poród i początek porodu.
 4. Stany nagłe wymagające hospitalizacji.
 5. Pozyskiwanie komórek macierzystych - możliwości jakie daje współczesna medycyna.
 6. Wizualizacja.

 

Przekazanie broszury „Początek macierzyństwa"

Część praktyczna

 1. Ćwiczenia przygotowujące do porodu.
 2. Ćwiczenia oddechowe, techniki oddychania w czasie porodu.
 3. Ćwiczenia relaksacyjne.

 


 

II ZAJĘCIA (prowadzi położna i lekarz ginekolog - położnik)

Temat 3: Poród fizjologiczny

 1. Omówienie przebiegu poszczególnych okresów. Rola hormonów podczas porodu.
 2. Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego - poród aktywny, pozycje wertykalne, techniki oddechowe i relaksacyjne, masaż, muzykoterapia i aromatoterapia.
 3. Farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego - gaz rozweselający, znieczulenie zewnątrzoponowe, przygotowanie do analgezji w ramach konsultacji anestezjologicznej.
 4. Poród rodzinny - rola osoby bliskiej, towarzyszącej na sali porodowej.
 5. Kontakt matki z dzieckiem ,,skóra do skóry” oraz rozpoczęcie karmienia piersią.
 6. Poród przez cesarskie cięcie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, możliwe powikłania. Inne interwencje medyczne.

Temat 4: Połóg

 1. Przebieg połogu.
 2. Najczęstsze problemy okresu poporodowego.
 3. Odżywianie, higiena i powrót sprawności fizycznej po porodzie. Aspekty płodności.
 4. Uprawnienia związane z macierzyństwem, ustawodawstwo rodzinne.

 

Przekazanie broszury „Łagodzenie bólu podczas porodu"

Część praktyczna

 1. Pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu, sprzęt pomocny w trakcie porodu.
 2. Ćwiczenia po porodzie fizjologicznym.
 3. Powrót do sprawności po cięciu cesarskim.
 4. Gimnastyka w połogu.

 


 

III ZAJĘCIA (prowadzi psycholog i fizjoterapeuta)

Temat 5: Psychologia i emocje w okresie ciąży - warsztaty z psychologiem

 1. Zmiany psychiki i wrażliwość emocjonalna kobiety w ciąży.
 2. Ocena ryzyka depresji.
 3. Kontakt z dzieckiem w łonie matki.
 4. Przygotowanie emocjonalne do porodu – obawy i nadzieje związane z porodem.

Temat 6: Psychologiczne aspekty połogu - warsztaty z psychologiem

 1. Emocje związane z narodzinami dziecka.
 2. Różnice pomiędzy ,,baby-blues" a depresją poporodową.
 3. Sytuacje kryzysowe i formy pomocy oraz wsparcia.
 4. Wzajemne relacje rodziców, życie codzienne w związku z pojawieniem się dziecka.
 5. Psychologia noworodka.

 

Część praktyczna - zajęcia z fizjoterapeutą

 1. Ćwiczenia mięśni dna miednicy.
 2. Joga, pilates.

 


 

IV ZAJĘCIA (prowadzi lekarz lub położna)

Temat 7: Karmienie piersią i wsparcie w laktacji

 1. Mechanizm uruchamiania laktacji.
 2. Zmienność pokarmu kobiecego.
 3. Pozycje i techniki karmienia piersią.
 4. Znaczenie naturalnego karmienia dla zdrowia dziecka.
 5. Dieta matki karmiącej.
 6. Rola więzi matki i dziecka.

Temat 8: Sposoby rozwiązywania problemów związanych z laktacją

 1. Rodzaje brodawek.
 2. Uszkodzone brodawki.
 3. Nadprodukcja pokarmu (nawał mleczny).
 4. Obrzęk piersi (zastój pokarmu).
 5. Zablokowanie przewodu mlecznego.
 6. Zapalenie gruczołu piersiowego.
 7. Niedobór pokarmu.
 8. Jak rozpoznać, że dziecko się najada.
 9. Gdzie i kiedy szukać wsparcia w laktacji.

 

Część praktyczna

 1. Pozycje do karmienia piersią.
 2. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
 3. Obsługa laktatora i innego sprzętu.

 


 

V ZAJĘCIA (prowadzi lekarz neonatolog i pielęgniarka neonatologiczna)

Temat 9: Pierwsze chwile razem

 1. Ocena stanu noworodka po porodzie.
 2. Badanie noworodka po urodzeniu - pomiary antropometryczne i badanie kliniczne.
 3. Działania profilaktyczne wykonywane u noworodka - szczepienia, testy przesiewowe, badanie słuchu.
 4. Stany przejściowe u noworodka.
 5. Bezpieczeństwo dziecka w środowisku domowym.

Temat 10: Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem

 1. Pielęgnacja ciała dziecka.
 2. Higiena kikuta pępowiny.
 3. Najczęstsze problemy pielęgnacyjne i sposoby ich rozwiązywania.
 4. Pierwszy spacer.
 5. Wizyta patronażowa położnej.

 

Część praktyczna

 1. Schemat udzielania pierwszej pomocy dziecku – resuscytacja.
 2. Kąpiel noworodka.
 3. Higiena i pielęgnacja skóry.
 4. Ubieranie noworodka i przewijanie.
 5. Sposoby noszenia dzieci.

 


 

VI ZAJĘCIA (prowadzi fizjoterapeuta i położna)

Temat 11: Masaż noworodka i niemowlęcia

 1. Zalety masażu.
 2. Techniki wykonania masażu.
 3. Przeciwwskazania do masażu.
 4. Zalety chusto-noszenia.

 

Część praktyczna

 1. Pokaz masażu i ćwiczenia.
 2. Masaż podczas kolki niemowlęcej.

 

Temat 12: Zagadnienia prawne dotyczące przepisów w okresie okołoporodowym

 1. Standard opieki medycznej.
 2. Prawa kobiety rodzącej.
 3. Ochrona prawna ciężarnych, matek, wsparcie instytucjonalne.
 4. Zdrowie kobiety, badania profilaktyczne, samobadanie piersi - zajęcia praktyczne z użyciem fantomu.
 5. Ankieta ewaluacyjna.
 6. Bank pytań - odpowiedzi na pytania uczestników.
 7. Dyskusja.

 

Obejrzenie pokoi porodowych i Oddziału Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej możliwe po ostatnich zajęciach.

Program zajęć Szkoły rodzenia Akademia Narodzin

Powrót na początek strony