Zakres działania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej na 2024 rok posiada kontrakt z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych:

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

świadczenia w zakresie:

 • alergologii,
 • badań densytometrycznych,
 • chirurgii ogólnej,
 • chorób zakaźnych,
 • chorób wewnętrznych,
 • diabetologii,
 • diabetologii dla dzieci,
 • endokrynologii,
 • endokrynologii dla dzieci,
 • gastroenterologii,
 • gruźlicy i chorób płuc,
 • gruźlicy i chorób płuc dla dzieci,
 • hematologii,
 • hepatologii,
 • kardiologii,
 • kardiologii dziecięcej,
 • leczenia bólu,
 • neurologii,
 • neurologii dziecięcej,
 • neurochirurgii,
 • neonatologii,
 • okulistyki,
 • onkologii,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • otolaryngologii,
 • pediatrii,
 • pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego,
 • położnictwa i ginekologii,
 • reumatologii,
 • urologii.

badania diagnostyczne kosztochłonne:

 • gastroskopia,
 • kolonoskopia,
 • rezonans magnetyczny,
 • tomografia komputerowa.

 

LECZENIE SZPITALNE

hospitalizacja w zakresie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii (II poziom referencyjny),
 • chirurgii naczyniowej,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • chorób płuc,
 • chorób wewnętrznych,
 • chorób zakaźnych,
 • geriatrii,
 • hematologii,
 • kardiologii,
 • neonatologii (III poziom referencyjny) w ramach KOC,
 • neurochirurgii,
 • neurologii,
 • okulistyki,
 • onkologii klinicznej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • otolaryngologii,
 • pediatrii,
 • położnictwa i ginekologii (III poziom referencyjny),
 • urologii,
 • świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - UE,
 • kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS - zawał)
 • świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 • świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej UE.

 chemioterapia:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w trybie jednodniowym,
 • w trybie hospitalizacji.

 programy lekowe:

 • program leczenia przewlekłego wzw typu B,
 • program leczenia przewlekłego wzw typu C terapią bezinterferonową,
 • program leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych,
 • program leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza,
 • leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej,
 • leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki,
 • leczenie przewlekłej białaczki szpikowej,
 • leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego,
 • leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną,
 • profilaktyka zakażeń wirusem RS,
 • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego,
 • leczenie raka piersi,
 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca,
 • leczenie zaawansowanego raka żołądka,
 • leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina,
 • leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną,
 • leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową,
 • leczenie chorych na raka jajnika, jajowodu lub raka otrzewnej,
 • leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz ostrej białaczki mastocytarnej,
 • leczenie raka wątrobowokomórkowego,
 • leczenie raka nerki,
 • leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego,
 • leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem,
 • leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną,
 • leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodkina z zastosowaniem nivolumabu,
 • leczenie pacjentów z chorobami siatkówki,
 • leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna,
 • leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG),
 • leczenie pacjentów z rakiem uroterialnym,
 • zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem Denosumabu,
 • leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe,
 • leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe,
 • leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji,
 • leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma,
 • leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (AL),
 • leczenie chorych na raka endometrium,
 • leczenie chorych z nocną napadową hemglobulinurią (PNH).

 

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

świadczenia w zakresie:

 • porady w poradni medycyny paliatywnej,
 • hospicjum domowego,
 • oddziału medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnego.

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

 • świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym

 

REHABILITACJA LECZNICZA

świadczenia w zakresie:

 • lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej,
 • fizjoterapii ambulatoryjnej,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych,
 • rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych,
 • rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych,
 • rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych,
 • rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym.

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

świadczenia w zakresie:

 • tlenoterapii domowej,
 • kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III),
 • leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych.

 

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

 • program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny,
 • program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki,
 • program badań przesiewowych raka jelita grubego,
 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy,
 • program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki.

 

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

 • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym.

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 • świadczenia psychologiczne.

Pliki do pobrania

Zakres działania

Powrót na początek strony