Apteka Szpitalna

KIEROWNIK APTEKI

mgr farm. Anna Głowińska – specjalista w zakresie farmacji aptecznej

 

KIEROWNIK CENTRALNEJ PRACOWNI LEKU CYTOTOKSYCZNEGO

mgr farm. Łukasz Godlewski – specjalizacja I-go° z farmacji aptecznej

 

KIEROWNIK PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

mgr. farm. Małgorzata Nowicka – specjalizacja I-go° z farmacji aptecznej

 

KONTAKT Z APTEKĄ:

Kierownik     83 414 73 23
Ekspedycja leków   83 414 73 25
Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego 83 414 76 64
Pracownia Żywienia Pozajelitowego 83 414 73 82

 

SPECYFIKA APTEKI:

Apteka Szpitalna zlokalizowana jest na parterze budynku szpitala, zaś Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego znajduje się na I piętrze budynku Bialskiej Onkologii.

Do zadań realizowanych przez pracowników Apteki Szpitalnej należy m. in.:

 • zaopatrywanie oddziałów szpitalnych, poradni oraz pracowni w niezbędne leki, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe,
 • wytwarzanie leków recepturowych oraz przygotowywanie leków cytotoksycznych w dawkach indywidualnych na pacjenta w Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego,
 • sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego dla Oddziału Neonatologicznego oraz suplementacja worków RTU na indywidualne zlecenia dla pacjentów hospitalizowanych w pozostałych Oddziałach szpitalnych,
 • udzielanie informacji o lekach wraz z zagadnieniami farmacji klinicznej i racjonalnej farmakoterapii,
 • analizowanie kosztów zakupu i zużycia leków przez komórki organizacyjne Szpitala oraz uczestniczenie w prowadzeniu gospodarki lekowej w Szpitalu,
 • udział w pracach Komitetów i Zespołów Interdyscyplinarnych działających w szpitalu do których m.in. należą: Komitet Terapeutyczny, Komitet ds. Jakości, Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Zespół ds. Żywienia Leczniczego, Zespół ds. Antybiotykoterapii, Zespół ds. Analiz Klinicznych,
 • dbałość o bezpieczeństwo terapii poprzez stałe śledzenie komunikatów bezpieczeństwa oraz decycji Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • weryfikowanie autentyczności niepowtarzalnych identyfikatorów każdego jednostkowego opakowania leku,
 • sprowadzanie leków niezarejestrowanych w kraju w ramach importu docelowego dla pacjentów hospitalizowanych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • prowadzenie zakładki Receptariusz Szpitalny na Intranecie,
 • kształcenie studentów farmacji odbywających praktyki studenckie.

 

Apteka Szpitalna

Powrót na początek strony