Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

KIEROWNIK

mgr Ryszard Domański – specjalista IIo z analityki klinicznej

 

KONTAKT Z DZIAŁEM:

Rejestracja Punktu Pobrań

83 414 71 57 w godzinach 7.00-12.00

83 414 73 14 w godzinach 12.00-16.00

Rejestracja i Punkt Pobrań ul. Sidorska 506 829 234 w godzinach 7.00-14.00
Kierownik 83 414 73 13
Pracownia analityczna


83 414 73 17
83 414 73 18
83 414 73 20

 

PUNKTY POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ

 • w szpitalu ul. Terebelska 57-65

        poniedziałek – piątek         645 – 1600

        UWAGA:

        w godzinach 6.45 - 12.00 obsługa pacjentów w nowej lokalizacji, wejście obok Bistro "Uzdrowisko"

        w godzinach 12.00 - 16.00 w starej lokalizacji na parterze szpitala, wejście główne szpitala

        sobota                             700 – 1000    w starej lokalizacji, wejście główne szpitala

 

 • ul. Sidorska 35

       pobieranie materiału do badań:

       poniedziałek – piątek        700 – 1100

       sobota                             nieczynne

 

       odbieranie wyników:

       poniedziałek – piątek        700 – 1400

       sobota                             nieczynne

 

PUNKTY POBRAŃ w niedziele, święta i w dni ustawowo wolne - NIECZYNNE

 

WYDAWANIE WYNIKÓW

 • w czasie i miejscu pracy PUNKTÓW POBRAŃ w dniu pobierania materiału lub w dniach następnych
 • wyniki badań można również odebrać on-line logując się na stronie szpitala E-wyniki - informacje w Rejestracji Punktów Pobrań

UWAGA: ze względu na procedury analityczne, wyniki niektórych badań mogą być dostępne w terminie do 12 dni roboczych oraz brak możliwości odbioru on-line - informacje w Rejestracji Punktów Pobrań 

 

SPECYFIKA DZIAŁU:

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej usytuowany jest na parterze szpitala.

Nowocześnie wyposażona placówka diagnostyczna dysponuje wysokiej klasy aparaturą zintegrowaną z laboratoryjnym systemem informatycznym. W strukturze Działu znajdują się:

 • Pracownia Analityczna,
 • Punkt Pobrań.

Wykonywany jest tu szeroki profil badań z zakresu:

 • analityki ogólnej,
 • biochemii,
 • hemostazy,
 • hematologii,
 • hormonów,
 • markerów nowotworowych,
 • diagnostyki chorób układu krążenia,
 • toksykologii,
 • diagnostyki chorób zakaźnych.

Dział świadczy swoje usługi całodobowo, również w niedzielę i święta głównie na zlecenie komórek organizacyjnych szpitala oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę ze szpitalem. Dział wykonuje również badania, np. pacjentom indywidualnym, za odpłatnością wg obowiązującego w szpitalu cennika.

 

Laboratorium realizuje cele polityki jakości stosując:

 • codzienny Program Kontroli Wewnątrzlaboratoryjnej, w całości realizowany przez pracowników działu, polegający na analizie precyzji i dokładności wykonywanych badań;
 • systematyczne uczestnictwo w dwóch sprawdzianach Centralnym i Powszechnym, organizowanych przez Centralny  Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, obejmujących kontrolą parametry biochemiczne, hematologiczne, koagulacyjne, równowagi kwasowo - zasadowej i immunochemiczne;
 • systematyczne uczestnictwo w dwóch sprawdzianach Centralnym i Powszechnym, organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, obejmujących kontrolą parametry biochemiczne, hematologiczne, układu krzepnięcia, równowagi kwasowo-zasadowej, immunochemiczne i markerów kardiologicznych.

 

Wszystkie sprawdziany potwierdzają wysoką jakość wykonywanych analiz, czego dowodem są posiadane Zaświadczenia Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Powrót na początek strony