Oddział Ftyzjopulmonologii i Chorób Wewnętrznych

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Urszula Świetlik-Malesa – specjalista IIo z chorób płuc, alergolog

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

mgr piel. Janina Dziedzic-Płanda – specjalista pielęgniarstwa internistycznego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM:

Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 73 19


Pielęgniarka Oddziałowa
Sekretariat

83 414 74 48
Gabinet lekarski 83 414 72 05
Dyżurka pielęgniarek  83 414 71 27
Laboratorium mikrobiologii prątka 83 414 71 51
Tablet 533 348 379

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Ftyzjopulmonologii i Chorób Wewnętrznych stanowi centrum diagnostyczne w zakresie chorób układu oddechowego dla mieszkańców północnej części województwa lubelskiego.

W Oddziale wykonywana jest diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego takich jak np:

 • astma oskrzelowa,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • zapalenie płuc i oskrzeli,
 • niewydolność oddechowa o różnej etiologii,
 • odma opłucnowa,
 • gruźlica płuc,
 • choroby nowotworowe układu oddechowego,
 • śródmiąższowe choroby płuc,
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • sarkoidoza.

W ramach Oddziału funkcjonuje Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej, Pracownia Badań Spirometrycznych oraz Pracownia Badań Bronchoskopowych. W oddziale wykonywane są takie badania jak:

 • bronchofiberoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków i aspiratów
 • przezoskrzelowa biopsja węzłów chłonnych śródpiersia pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej (EBUS)
 • bodypletyzmografia
 • spirometria

Ponadto przy oddziale funkcjonuje Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem, obejmujący opieką pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego.

Oddział jest też w stałej kooperacji ze szpitalnymi działami diagnostycznymi, w tym z Laboratorium Mikrobiologii Prątka, gdzie wykonywane są badania na obecność prątków gruźlicy w pobranych materiałach, a dzięki wprowadzeniu nowoczesnej technologii wykrywania prątków gruźlicy oraz prątków atypowych na podłożu płynnym (BACTEC) - wynik posiewu jest możliwy już po 7-10 dniach.

Oddział także ściśle współpracuje z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, czego efektem są wykonywane u pacjentów na miejscu w oddziale, specjalistyczne konsultacje torakochirurgiczne, diagnostyka inwazyjna (biopsja płuca i wideotorakoskopia) oraz kwalifikacja pacjentów do zabiegów operacyjnych.

Oddział Ftyzjopulmonologii i Chorób Wewnętrznych

Powrót na początek strony