Zespół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć

KIEROWNIK

lek. med. Henryk Makarski – specjalista z medycyny ratunkowej oraz specjalista IIo z anestezjologii i intensywnej terapii

 

KOORDYNATOR

mgr Grzegorz Węglicki

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM:

Kierownik     83 414 74 11
Koordynator   83 414 74 12
Rejestracja    


83 414 74 14
83 414 74 15

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego udzielającą świadczeń zdrowotnych w strukturach organizacyjnych Szpitala, która zapewnia całodobową gotowość do ich udzielania na wypadek zagrożenia życia.

Zadaniem Oddziału jest podejmowanie i prowadzenie czynności leczniczych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia u dorosłych i dzieci, niezależnie od etiologii. Działania podejmowane przez personel SOR-u to m. in.:

  • dokonanie wstępnej diagnostyki,
  • udzielanie pomocy lekarskiej w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych,
  • hamowanie rozwoju wstrząsu okołourazowego, krwotocznego czy kardiogennego,
  • hamowanie procesów patofizjologii śmierci wczesnej,
  • podejmowanie przez lekarzy decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji leczenia specjalistycznego.

 

Czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych uzależniony jest od statusu przyjęcia (TRIAGE):

  • czerwony – pomoc natychmiastowa – natychmiastowy kontakt z lekarze,
  • pomarańczowy – pomoc bardzo pilna –  czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut,
  • żółty – pomoc pilna - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut,
  • zielony – pomoc odroczona - czas oczekiwania  na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut,
  • niebieski – wyczekujący - czas oczekiwania  na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada szerokie możliwości diagnostyczne w oparciu o wysokospecjalistyczne zasoby własne oraz szpitalnych działów diagnostycznych, m. in. Działu Diagnostyki Obrazowej i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.  Oddział ściśle współpracuje z innymi oddziałami Szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada kryty podjazd dla karetek oraz oddzielne wejście dla pacjentów pieszych. Dzięki zlokalizowanemu obok szpitala lądowisku dla helikopterów istnieje możliwość korzystania z drogi lotniczej do transportu chorych.

Zespół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Powrót na początek strony