Dział Krwiolecznictwa

KIEROWNIK

lek. med. Anna Krawczyk – Polubiec – specjalista w dziedzinie transfuzjologii klinicznej

 

KONTAKT Z DZIAŁEM

Kierownik       83 414 71 26
Pracownia Serologiczna       83 414 71 37
Bank Krwi       83 414 71 40

 

SPECYFIKA DZIAŁU:

Dział Krwiolecznictwa mieści się na parterze budynku głównego Szpitala na terenie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Wykonywane są tu badania w zakresie immunohematologii (oznaczenie grupy krwi, wykonywanie próby zgodności serologicznej i badań w obowiązującej profilaktyce konfliktu Rh) na zlecenie uprawnionych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala a także podmiotów zewnętrznych oraz osób prywatnych.

Dział Krwiolecznictwa współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie m.in. w zakresie wysyłania i wykonywania badań konsultacyjnych.

Wysokie kwalifikacje i doświadczenie personelu gwarantują wiarygodność badań i bezpieczeństwo pacjentów.

Bank Krwi realizuje procedury w zakresie zamawiania składników krwi i produktów krwiopochodnych, nadzoruje proces ich transportu i przechowywania oraz wydaje je zgodnie z zamówieniami poszczególnych oddziałów Szpitala.

Dział Krwiolecznictwa

Powrót na początek strony