Dział Krwiolecznictwa

KIEROWNIK

lek. med. Anna Krawczyk – Polubiec – specjalista w dziedzinie transfuzjologii klinicznej

 

KONTAKT Z DZIAŁEM:

Kierownik       83 414 71 26
Pracownia Serologiczna       83 414 71 37
Bank Krwi       83 414 71 40
fax. 83 342 82 08

 

SPECYFIKA DZIAŁU:

Dział Krwiolecznictwa, w skład którego wchodzi Pracownia Serologiczna i Bank Krwi, mieści się na parterze budynku głównego Szpitala, w sąsiedztwie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej. Nadzór merytoryczny nad pracowniami sprawuje Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

W  Pracowni Serologicznej na zlecenie uprawnionych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala, a także podmiotów zewnętrznych oraz osób prywatnych wykonywane są całodobowo badania z zakresu immunohematologii:

  • grupa krwi,
  • próba zgodności serologicznej,
  • bezpośredni test antyglobulinowy,
  • kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD,
  • obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym,
  • antygeny z układu Rh i antygen K z układu Kell.

 

Bank Krwi odpowiedzialny jest za zabezpieczenie pacjentów oddziałów szpitalnych w składniki krwi niezbędne w procesie leczenia. Realizuje procedury w zakresie zamawiania składników krwi i produktów krwiopochodnych, nadzoruje ich transport, przechowywanie i wydania zgodnie z zamówieniami.

Badania immunohematologiczne wykonywane są techniką mikrokolumnową z zastosowaniem metod automatycznych, a do dokumentowania wyników badań wykorzystywany jest system informatyczny z modułem immunohematologicznym, co znacznie podnosi bezpieczeństwo transfuzjologiczne pacjentów.

Dział Krwiolecznictwa współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie m.in. w zakresie wysyłania i wykonywania immunohematologicznych badań konsultacyjnych oraz zaopatrzenia szpitala w składniki krwi i produkty krwiopochodne.

Wysokie kwalifikacje i doświadczenie personelu gwarantują wiarygodność badań i bezpieczeństwo pacjentów. Dział Krwiolecznictwa zatrudnia doświadczonych diagnostów laboratoryjnych - serologów, którzy uczestniczą w wewnętrznych, zewnętrznych i międzynarodowych programach kontroli jakości. Daje to gwarancję bezpieczeństwa i najwyższej jakości wykonywanych badań.

Dział Krwiolecznictwa

Powrót na początek strony