Obowiązki Pacjenta

Pacjenci hospitalizowani w oddziałach szpitalnych zobowiązani są do:

   • zapoznania się z regulaminem oddziału,
   • udzielania pełnej i prawdziwej informacji o stanie swojego zdrowia w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego,
   • stosowania się do zaleceń lekarzy, pielęgniarek w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia,
   • zażywania leków zleconych wyłącznie przez lekarza oddziału,
   • zajmowania przydzielonej sali i łóżka (nie wolno zmieniać ich samowolnie),
   • przebywania w oddziale, sali chorych w porze wizyt lekarskich, zabiegów i opatrunków,
   • przestrzegania zasad współżycia społecznego, w tym do nie zakłócania spokoju innych pacjentów,
   • zachowywania czystości w pomieszczeniach szpitalnych,
   • dbałości o przedmioty stanowiące wyposażenie Szpitala,
   • przestrzegania ciszy nocnej.

 Pacjentci hospitalizowani w oddziałach szpitalnych nie mogą:

   • samowolnie opuszczać oddziału,
   • spożywać napojów alkoholowych,
   • palić tytoniu,
   • używać środków odurzających.

Pacjenci hospitalizowani w oddziałach szpitalnych mogą korzystać z telefonów komórkowych w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów.

Możliwe jest również spożywanie własnych produktów żywnościowych pod warunkiem, że są one świeże i zgodne z zalecaną dietą. Uprasza się pacjentów o nie przechowywanie w szafkach przyłóżkowych produktów łatwo psujących się i spożywanie w pierwszej kolejności produktów z otwartych opakowań, przechowywanych w odpowiednich warunkach chłodniczych.

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem użycia tytoniu i wyrobów tytoniowych, w szpitalu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych.

W związku z powyższym, wobec osób nieprzestrzegających zakazu, zgodnie z art. 13 ust. 2, grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł.

Powrót na początek strony