STAŻ PODYPLOMOWY W WSZS W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Zasady przyjmowania lekarzy na staż podyplomowy w WSzS w Białej Podlaskiej:

  1. W przypadku możliwości odbywania stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (WSzS) w Białej Podlaskiej należy złożyć podanie do Dyrektora WSzS w sekretariacie szpitala.
  2. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie wydaje Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty i na mocy uchwały kieruje stażystę do WSzS w Białej Podlaskiej.
  3. Lekarz skierowany do odbywania stażu w WSzS w Białej Podlaskiej winien zgłosić się do Działu Służb Pracowniczych (pok. 12) na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem stażu celem dopełnienia formalności (m.in. dostarczenie prawa wykonywania zawodu oraz dyplomu ukończenia studiów).

Kwestie dotyczące stażu podyplomowego regulują:

  1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

 

Pomocne linki:

 

Powrót na początek strony