Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Agnieszka Rudko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII

mgr piel. Bożena Wojczuk – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII

dr n. o zdr. Katarzyna Jańczuk – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 74 31
Pielęgniarka Oddziałowa – Oddział Intensywnej Terapii 83 414 74 32
Pielęgniarka Oddziałowa – Oddział Anestezjologii 83 414 72 86
Gabinet lekarski

83 414 74 33
83 414 74 34

Dyżurka pielęgniarek (sale chorych) – Oddział Intensywnej Terapii 83 414 74 35
83 414 74 93
Dyżurka pielęgniarek – Oddział Anestezjologii 83 414 72 86

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się na parterze budynku szpitala w bliskiej odległości od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Sale Oddziału wyposażone są w 12 stanowisk, w tym jedno przeznaczone jest do intensywnego nadzoru dzieci.

Pacjenci oddziału to osoby w stanie zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową występującą z różnych przyczyn, po incydencie nagłego zatrzymania krążenia, po ciężkich zatruciach, z sepsą i wstrząsem septycznym, urazami wielonarządowymi, wymagające intensywnego nadzoru i opieki pooperacyjnej.

Oddział współpracuje z Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie.

W trosce o zdrowie i życie pacjentów personel oddziału podejmuje różne działania m.in.:

  • wykonuje wszystkie rodzaje znieczuleń u dorosłych i dzieci powyżej 3 r.ż. i ciężarem ciała od 15 kg,
  • reanimuje i interweniuje w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala,
  • przygotowuje chorych do planowych i nagłych operacji,
  • sprawuje opiekę pooperacyjną,
  • prowadzi terapie przeciwbólowe u chorych poddanych zabiegom operacyjnym,
  • wykonuje kaniulacje żył centralnych,
  • wykonuje cewnikowanie pacjentów dializowanych i poddawanych monitorowaniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
  • wykonuje dializy ciągłe i przerywane pacjentom OIT oraz pacjentom z innych oddziałów szpitala,
  • kwalifikuje kobiety ciężarne do znieczulenia zewnątrzoponowego i prowadzi znieczulenie w trakcie porodu,
  • wykonuje procedurę stwierdzenia śmierci mózgu i sprawuje opiekę nad potencjalnym dawcą narządów.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Powrót na początek strony