Domowy Szpital

LOKALIZACJA

Domowy Szpital zlokalizowany jest przy ul. Spółdzielczej 5 w Białej Podlaskiej

 

KIEROWNIK

mgr Danuta Matwiejczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

piel. Małgorzata Pupiel – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

 

KONTAKT

Kierownik 83 414 76 31
Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 76 32
Dyżurka Pielęgniarek (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy)

83 414 76 34
83 414 76 35

Dyżurka Pielęgniarek (Hospicjum Stacjonarne)

83 414 76 37
83 414 76 38

Dzienny Dom Opieki Medycznej
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

83 414 76 41

Gabinet Lekarski (Hospicjum Stacjonarne i ZOL) 83 414 76 39
Poradnia Medycyny Paliatywnej 83 414 76 36
Hospicjum Domowe 83 414 76 40
Tablet 533 348 369

 

W strukturze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej znajduje się Zespół Opieki Medycznej „Domowy Szpital”, w którego skład wchodzi:

  • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,
  • Hospicjum stacjonarne,
  • Hospicjum domowe,
  • Poradnia medycyny paliatywnej,
  • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.

 

Świadczenia udzielane w Domowym Szpitalu obejmują swoim zakresem między innymi:

  • leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają całodobowej opieki,
  • opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu,
  • opiekę nad pacjentem cierpiącym na ciężką, postępującą chorobę o niekorzystnym rokowaniu,
  • teleopiekę,
  • tlenoterapię domową.

 

W hospicjum stacjonarnym hospitalizowani są pacjenci w terminalnej fazie choroby nowotworowej, tzn. tacy pacjenci u których zostało zakończone leczenie choroby zasadniczej (nowotworowej). Leczenie polega na zwalczaniu objawów choroby nowotworowej, a także podejmowaniu działań zmierzających do poprawy samopoczucia chorego, zwalczaniu bólu, wyrównywaniu gospodarki wodno- elektrolitowej, obniżeniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, itp.

Oprócz hospitalizacji personel zajmuje się prowadzeniem pacjentów dorosłych w warunkach domowych w ramach hospicjum domowego. Ze względu na specyfikę świadczeń domowych, wizyty umawiane są telefonicznie.

Hospicjum stacjonarne jak i zespół wyjazdowy dysponują niezbędnym sprzętem i aparaturą medyczną jak np. koncentratory tlenu, inhalatory, materace przeciwodleżynowe.

Domowy Szpital

Powrót na początek strony