Laboratorium Mikrobiologiczne

KIEROWNIK

mgr Agnieszka Byś – specjalista w dziedzinie mikrobiologii medycznej

 

KONTAKT Z LABORATORIUM:

Kierownik 83 414 73 10
Rejestracja mikrobiologiczna 83 414 73 11

 

SPECYFIKA LABORATORIUM

Laboratorium świadczy usługi o wysokim standardzie jakości w zakresie specjalistycznej diagnostyki mikrobiologicznej. W strukturze Laboratorium Mikrobiologicznego wyróżniamy Pracownię Diagnostyki Mikrobiologicznej oraz Pracownię Diagnostyki Mikrobiologicznej Prątka Gruźlicy.

W ramach diagnostyki mikrobiologicznej pacjentów identyfikuje się czynniki etiologiczne zakażeń zakażeń inwazyjnych, ośrodkowego układu nerwowego, układu oddechowego, skóry i tkanek miękkich, wewnątrzbrzusznych, układu moczowo – płciowego. Określa się  lekowrażliwość bakterii i wykrywa mechanizmy oporności. Dążymy do uzyskania wyniku badania mikrobiologicznego, który pomoże lekarzowi zastosować celowaną terapię. W kompetencji laboratorium leży również badanie pacjentów w kierunku nosicielstwa i kolonizacji czynnikami alarmowymi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w szpitalu. Pracownicy laboratorium ściśle współpracują z Zespołem i Komitetem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

 W Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej wykonujemy:

 • posiewy materiałów i ich hodowlę na podłożach stałych i płynnych dobranych do materiałów pod względem spodziewanych czynników etiologicznych;
 • posiewy krwi i innych płynów ustrojowych w systemie automatycznym do hodowli bakterii i grzybów BactAlert;
 • identyfikację bakterii i grzybów metodami:
 • spektrometrii masowej na aparacie Maldi Biotyper sirius (ponad 4 tys. gatunków),
 • automatyczną na aparacie Vitek 2 (około 400 gatunków),
 • preparatu barwionego metodą Grama,
 • testów lateksowych;
 • określenie lekowrażliwości bakterii i grzybów metodami:
 • dyfuzyjno – krążkową,
 • automatyczną na aparacie Vitek 2,
 • mikrorozcieńczeń antybiotyku (określenia MIC - najmniejszego stężenia hamującego):

paskiem z gradientem stężeń antybiotyku,

na mikropłytkach ze studzienkami z gradientem stężeń antybiotyku;

 • wykrywanie mechanizmów oporności;
 • testy immunochromatograficzne wykrywające antygeny rota, adeno i norowirusów w kale;
 • testy immunoenzymatyczne w kierunku toksynotwórczych szczepów Clostridioides difficille;
 • badania genetyczne metodą RT-PCR w automatycznym systemie zamkniętym bezpośrednio z materiału:
 • na 4 – o modułowym aparacie GeneXpert wykrywające geny: SARS-CoV-2, wirusa grypy typA i B, SARS-CoV-2 i RSV, toksyn i hiperepidemicznego rybotypu  O27 Clostridioides difficille;
 • na 1 – o modułowym aparacie  Filmarray Torch  na wieloparametrowych panelach syndromicznych bezpośrednio z materiału , wykrywające geny: patogenów dolnych dróg oddechowych  (wirusy, bakterie, bakterie atypowe/w tym Legionella pneumophila i geny mechanizmów oporności), patogenów ośrodkowego układu nerwowego (wirusy, bakterie  i grzyby), patogenów przewodu pokarmowego (wirusy, bakterie i pasożyty), patogenów górnych dróg oddechowych (wirusy, bakterie, w tym Bordetella pertussis – czynnik krztuśca;
 • badania genetyczne metodą RT-PCR w systemie otwartym na termocyklerze CFX96 z etapem izolacji materiału genetycznego z próbek materiału , poprzedzającym reakcję PCR na aparacie do  automatycznej izolacji  CroBee  w kierunku:
 • EBV ilościowo z osocza,
 • CMV ilościowo z osocza i jakościowo z moczu;
 • badania środowiskowe metodą:
 • jakościową (wymazy z miejsc trudno dostępnych ,posiew NaCl używanej w procedurach aptecznych),
 • ilościową - odciskową (płytkami kontaktowymi z podłożem TSA agar),
 • zderzeniową (próbnikiem SAS Super ISO 100 do pobierania prób powietrza w kierunku bakterii i grzybów nitkowatych);
 • posiew sporali – sprawdzenie prawidłowości procesu sterylizacji za pomocą czynnika

W Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Prątka Gruźlicy wykonuje się  badania w kierunku gruźlicy płucnej i pozapłucnej wykorzystując do tego celu:

 • bakterioskopię bezpośrednią,
 • posiewy materiałów i ich hodowlę na podłożach stałych,
 • posiewy materiałów w systemie automatycznym BacTec MGIT do hodowli i detekcji wzrostu prątków kwasoodpornych,
 • Identyfikacja Mycobacterium tuberculosis complex testem antygenowym,
 • badania genetyczne metodą RT-PCR w automatycznym systemie zamkniętym z materiałów wskazanych przez producenta testu:
 • 4 – o modułowym aparacie GeneXpert wykrywające geny:
 • Mycobacterium tuberculosis i oporności na Rifampicynę

 Wysoką jakość prowadzonych badań zapewnia udział w kontrolach zewnętrznych:

 • w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
 • w międzynarodowej kontroli NEQAS dla laboratoriów biorących udział w sieci EARS-Net w zakresie identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń,
 • w Ogólnopolskiej Kontroli Wiarygodności Badań w zakresie mikroskopowej oceny rozmazów w kierunku prątków kwasoopornych organizowanej przez Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy IGiChP w Warszawie.

Laboratorium Mikrobiologiczne

Powrót na początek strony