Oddział Hematologiczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

dr n. med. Piotr Centkowski – specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

mgr Anna Nitychoruk – specjalista pielęgniarstwa internistycznego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 71 07
Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 76 26
Gabinet lekarski 83 414 71 35
83 414 76 77
Dyżurka pielęgniarek 83 414 71 66
Telefon dla pacjentów     83 414 71 59
Tablet 533 348 312

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Hematologiczny znajduje się na I piętrze w budynku Bialskiej Onkologii, posiada 25 łóżek. Pacjenci z chorobami nowotworowymi (guzami litymi i nowotworami krwi) diagnozowani są i leczeni według zaleceń Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.     

Oddział Hematologiczny prowadzi chemioterapię i immunoterapię nowotworów piersi, płuc, nowotworów przewodu pokarmowego, w tym przełyku, żołądka, jelita grubego, trzustki, nowotworów układu moczowo-płciowego (rak nerki, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, nowotwory jąder), nowotworów głowy i szyi, nowotworów narządu rodnego oraz nowotworów hematologicznych (białaczki, chłoniaki, szpiczak). Opieką objęci są także chorzy kierowani z ośrodków o wyższej referencyjności do kontynuacji chemioterapii oraz pacjenci z powikłaniami leczenia onkologicznego lub wymagający opieki paliatywnej.

W Oddziale wykonywane są także zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np.: biopsja i trepanobiopsja szpiku, punkcje jam ciała, biopsje diagnostyczne, nakłucie lędźwiowe z podaniem cytostatyków czy zakładanie portów naczyniowych do podawania chemioterapii.

Dzięki współpracy z Centrum Onkologii-Instytutem oraz Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Oddział posiada dostęp do pełnej diagnostyki histopatologicznej wraz z immunohistochemią oraz badań immunofenotypowych, cytogenetycznych i molekularnych, a pracownie własne szpitala zapewniają szeroką diagnostykę radiologiczną, endoskopową, ultrasonograficzną i laboratoryjną. Chorzy mogą także korzystać z konsultacji chirurga onkologicznego, torakochirurga i radioterapeuty oraz pełnej oceny kardiologicznej przed i w trakcie leczenia onkologicznego.

Profesjonalny personel Oddziału udziela wsparcia w procesie leczenia ciepłym, serdecznym podejściem szanując godność pacjenta i jego prawo do intymności. Swoją pomocą służą również specjaliści z zakresu psychologii i rehabilitacji.

Oddział Hematologiczny

Powrót na początek strony