RODO

Obowiązek informacyjny - ADO

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z siedzibą
21-500 Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65, e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@szpitalbp.pl

Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dane mogą być udostępniane na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 maja 2017 r.) podmiotom i organom wymienionym w tej ustawie.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych Art.6 ust.1, lit c i e RODO oraz w szczególności:

  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dane będą przechowywane przez okres: skierowania zrealizowane 5 lat; dokumentacja medyczna 20 lat; dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia 22 lata, zdjęcia RTG 10 lat.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora Danych Osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym Art.13 ust.2 lit e. RODO.

Ma Pan/i prawo do przenoszenia danych.

Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RODO

Powrót na początek strony