Oddział Rehabilitacji

KIEROWNIK ZESPOŁU LECZENIA REHABILITACYJNEGO

lek. med. Elżbieta Głuszczuk – specjalista rehabilitacji medycznej

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

mgr piel. Dorota Fedoruk – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Kierownik 83 414 77 38
Gabinet lekarski 83 414 71 25
Dyżurka pielęgniarek 83 414 73 57
Tablet 533 348 339

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Rehabilitacji znajduje się na II pietrze budynku 1D, nad Zespołem Poradni Specjalistycznych.

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci z następującymi grupami schorzeń:

 • porażenia i niedowłady o różnej etiologii,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • choroby przeciążeniowe narządu ruchu,
 • zespoły algodystroficzne,
 • zaburzenia ukrwienia kości,
 • stany po długim unieruchomieniu,
 • stany po urazach,
 • stany po leczeniu operacyjnym,
 • stany po amputacjach.

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji może wystawić lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo - ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, a lekarz Oddziału Rehabilitacji dokonuje kwalifikacji i ustala termin przyjęcia do Oddziału.

Oddział zapewnia całodobową opiekę medyczną. Głównym celem leczenia i usprawniania pacjentów jest zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawienie funkcji narządu ruchu.

Pacjenci Oddziału korzystają z zabiegów:

 • rehabilitacji ogólnoustrojowej,
 • kinezyterapii,
 • hydroterapii,
 • fizykoterapii.

Po zakończonej hospitalizacji w Oddziale pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w w przyszpitalnej Poradni Rehabilitacyjnej, gdzie wystawiane są zlecenia na konkretne zabiegi rehabilitacyjne.

Oddział Rehabilitacji

Powrót na początek strony