Rejestracja do poradni specjalistycznych

PRZYJĘCIE DO PORADNII SPECJALISTYCZNEJ

Pacjenci zgłaszający się do przyszpitalnych poradni specjalistycznych powinni mieć ze sobą:

  • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty,

    Uwaga: konieczność posiadania skierowania do poradni specjalistycznej nie dotyczy pacjentów zgłaszających się do poradni: ginekologiczno – położniczej, onkologicznej,

  • aktualne wyniki badań (w przypadku ich posiadania),

  • dowód tożsamości.

Rejestracja do poradni specjalistycznych

Powrót na początek strony