Certyfikaty ISO w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wdrożył i stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

  • ISO 9001: 2015 - Systemy zarządzania jakością,
  • ISO 14001: 2015 - Systemy zarządzania środowiskowego,
  • ISO 45001: 2018 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ISO/IEC 27001: 2017-6 - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

 Certyfikat ISO 9001:2015 - Systemy zarządzania jakościąCertyfikat ISO 14001:2015 - Systemy zarządzania środowiskowegoCertyfikat ISO 45001:2018 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracyCertyfikat PN-EN ISO/ IEC 27001:2017-6 - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

Certyfikaty przyznane WSzS w Białej Podlaskiej potwierdzają spełnienie wymagań systemowych w obszarze świadczenia usług medycznych w zakresie:

  • stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • rehabilitacji,
  • ratownictwa medycznego,
  • diagnostyki i sterylizacji.

Otrzymanie certyfikatu to nie tylko wyróżnienie dla naszego szpitala, ale także zobowiązanie do dalszego doskonalenia.

Pragniemy podkreślić, że nasz szpital przykłada ogromną wagę nie tylko do jakości usług ocenianych wg międzynarodowych standardów, ale przede wszystkim jakości relacji pacjent - personel. Ważną rzeczą jest również dla nas dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, pacjentów i osób przebywających na terenie szpitala oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom i racjonalne gospodarowanie zasobami. Istotnym wyzwaniem jest również dbałość o bezpieczeństwo informacji powstającącej w procesach przebiegających w szpitalu z zagwarantowaniem akceptowalnego poziomu jej poufności, integralności i dostępności.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony