Prelegenci i instruktorzy Akademii Narodzin

Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Rejek Barbara - licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego, posiada kurs szkoły rodzenia i kurs dla instruktorów szkół rodzenia w zakresie umiejętności pracy z grupą i technik komunikacji interpersonalnej, kurs monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu oraz kurs pozycje wertykalne w I i II okresie porodu. Położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej. Organizator i lider szkoły rodzenia Akademia narodzin.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Bilko Ilona - licencjat położnictwa, posiada kurs monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, edukacja i wsparcie kobiety w laktacji, kurs szkoły rodzenia, pozycje wertykalne w I i II okresie porodu. Na co dzień pracuje jako położna na stanowisku Zastępcy położnej oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Cydejko Agnieszka - licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego, posiada kurs dla instruktorów szkół rodzenia w zakresie umiejętności pracy z grupą i technik komunikacji interpersonalnej, kurs specjalistyczny szczepienia ochronne, leczenie ran, edukacja i wsparcie kobiety w laktacji, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie, kurs pozycje wertykalne w I i II okresie porodu oraz kurs monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Cydejko Barbara - magister położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, posiada kurs specjalistyczny monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, kurs leczenia ran, resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, kurs - pozycje wertykalne w I i II okresie porodu, kurs szkoły rodzenia, kurs edukacja i wsparcie kobiety w laktacji. Na co dzień pracuje na stanowisku Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
mgr fizjoterapii - Pola Derlukiewicz Derlukiewicz Pola - magister fizjoterapii, pracuje w Dziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Certyfikowana terapeutka uroginekologiczna.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Fijałkowska Ewa – licencjat położnictwa, posiada kurs szkoły rodzenia i kurs pozycje wertykalne w I i II okresie porodu, kurs monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu oraz edukacja i wsparcie kobiety w laktacji, a także kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i  intensywnej opieki w położnictwie, na co dzień położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Kisiel Andrzej – lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, doktor nauk medycznych, Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Kucharuk Natalia – magister fizjoterapii, pracuje na co dzień w Dziale Rehabilitacji WSzS w Białej Podlaskiej.
Polak Anna - licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Posiada kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie, kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, kurs monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu oraz edukacja i wsparcie kobiety w laktacji. Na co dzień położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Rosińska-Prokopiuk Monika – magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki, kurs specjalistyczny  szczepienia ochronne, edukator w cukrzycy. Na co dzień pracuje na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego WSzS w Białej Podlaskiej.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Szczepańska Grażyna - magister położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego, posiada kurs monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu, kurs szkoły rodzenia, kurs edukacja i wsparcie kobiety w laktacji, pozycje wertykalne w I i II okresie porodu, kurs specjalistyczny szczepienia ochronne, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i  intensywnej opieki w położnictwie. Położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Szeszko Łukasz - lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, doktor nauk medycznych, starszy asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Tarasiuk Katarzyna - magister fizjoterapii, od lipca 2019 pracuje w Dziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Ukończyła szkolenie masażu Shantala.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Walsh Monika – magister psychologii, trener rozwoju osobistego, na co dzień pracuje w WSzS w Białej Podlaskiej ze świetnymi rezultatami w zakresie pracy z kobietami w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym WSzS w Białej Podlaskiej.
Waszczuk Aneta - położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej, wcześniej pracowała w Szpitalu Św. Zofii w Warszawie. Posiada kurs szkoły rodzenia, kurs specjalistyczny monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu oraz kurs edukacja i wsparcie kobiety w laktacji.

 

Prelegenci i instruktorzy Akademii Narodzin

Powrót na początek strony