Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego bialskiego szpitala laureatem konkursu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020”

WSzS laureatem konkursu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje”.png

Patronat konkursu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020” - loga

W Konkursie Inspiracje nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe i firmy, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:

  1. Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia
  2. Innowacyjny szpital – zarządzanie (m.in. HVBC - healthcare value based care, zwiększanie efektywności leczenia, nowatorskie metody zarządzania)
  3. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych (w tym m.in. poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające pozytywnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów i personelu oraz zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych)
  4. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia (w tym m.in. akcje edukacyjno-promocyjne zachęcające do badań profilaktycznych, diagnostyki, zdrowego żywienia i rekreacji)
  5. Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów (w tym m.in. działania prowadzone zarówno w szpitalach, sanatoriach, dziennych domach opieki jak i w domu pacjenta, a także akcje społeczne, wspierające seniorów w obszarze medycznym i mentalnym, aktywności fizycznej, umysłowej i zaangażowania społecznego)
  6. Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów
  7. Działania na rzecz  ochrony zdrowia i środowiska naturalnego (w tym. m.in. akcje edukacyjno-promocyjne, rozwój technologii na rzecz środowiska naturalnego, ograniczanie złego wpływu organizacji na środowisko naturalne, prośrodowiskowe projekty CSR, akcje wolontariuszy).


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego została laureatem w kategorii: Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w ramach realizowanego projektu pn.: „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” utworzył bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku Opieki Medycznej „Domowy Szpital”, przy ul. Spółdzielczej 5 w Białej Podlaskiej.

Głównym celem utworzenia wypożyczalni sprzętu była poprawa dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Bialskiego i miasta Biała Podlaska. Wybór i zakup asortymentu wypożyczalni odbył się w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb. Wypożyczalnia oferuje ponad 500 szt. różnego rodzaju sprzętu w tym m.in. szyny CPM wcześniej dostępnych tylko w Lublinie, czy w Warszawie, łóżek medycznych elektrycznych o regulowanej wysokości wyposażonych w barierki i wysięgnik, masażery do karku, kręgosłupa, aparat do masażu limfatycznego, pionizator statyczny, rowery treningowe, orbitreki, bieżnie, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu itd.

W okresie trwającej pandemii szczególną popularność zyskały opaski do teleopieki, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa, swobodę funkcjonowania i niezależność osoby objętej opieką. W dobie pandemii oraz w czasie kwarantanny domowej dla wielu osób teleopieka była dobrym rozwiązaniem w celu stałego monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Opaski monitorujące stan zdrowia zostały zakupione z myślą o osobach starszych, samotnych (lub samotnie zamieszkujących) z problemami zdrowotnymi do monitorowania funkcji życiowych z funkcją powiadamiania bliskich  w przypadku zagrożenia życia. Oferowane opaski spełniają 21 norm medycznych, dzięki temu pozwalały zadbać o bezpieczeństwo bliskich na odległość przez 24h na dobę.

Pełna oferta sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się w siedzibach wypożyczalni oraz na stronach internetowych: www.szpitalbp.pl.

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego jest bezpłatne. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zapewnia również bezpłatny transport sprzętu wielkogabarytowego (np. łóżka medyczne)  do pacjenta oraz późniejszy jego odbiór.

                                                                                      Rzecznik Prasowy
                                                                                      Magdalena Us

Powrót na początek strony