WSzS laureatem XII edycji programu Symbol

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej laureatem XII edycji programu Symbol w kategorii Nowoczesna Opieka Medyczna

Najlepsi w kraju przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, szpitali, spółdzielni oraz innych branż zostali nagrodzeni podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2022, która odbyła się 17 listopada w Katowicach.

Rozpoczęcie finału otworzył panel dyskusyjny pod hasłem „Ekoodpowiedzialni dla uznania i aplauzu czy z myślą o przyszłości”. Tematem drugiego panelu dyskusyjnego był „Wyzwania społeczno-gospodarcze w kontekście zrównoważonego rozwoju”.

Główną częścią Gali Symbol 2022 było wręczenie Symboli, którymi kapituła programu nagrodziła 54 podmioty z różnych branż i instytucji pożytku publicznego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej znalazł się w gronie nagrodzonych tytułem Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Konferencje Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Polską Izbę Ekologii, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

                                                                                        Magdalena Us
                                                                                        Rzecznik Prasowy

Powrót na początek strony