WSzS laureatem konkursu "Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia"

Laureaci IV edycji konkursu "Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia" podczas gali finałowej.png

Loga Organizatorów - Wolters Kluwer oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia

22 września poznaliśmy laureatów IV edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Leaders of VBHC. Jury i Kapituła doceniły podmioty lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do nakładów poniesionych na opiekę, czyli działają zgodnie z koncepcją Value Based Health Care (VBHC). Jak podkreślił minister Adam Niedzielski, to dla nich trzeba stworzyć ustawę o jakości.

W konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowanym przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego ocenia poddawane są podmioty, które poprawiają jakość leczenia, efektywność ekonomiczną, a przede wszystkim zwiększają dostęp do świadczeń.

W tegorocznej IV edycji konkursu szpitale i placówki medyczne zgłosiły 51 projektów, spośród których Kapituła oraz Jury wyłoniły nominowanych i laureatów.

Tytuł Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia 2021 otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej za projekt „Domowy Szpital” w kategorii Organizacja przyjazna pacjentowi.

Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital” powstał w 2017 roku. W Ośrodku świadczona jest opieka stacjonarna i domowa dla osób starszych i przewlekle chorych. Nazwa projektu - „Domowy Szpital” ma podwójne znaczenie. Pierwsze to takie, że oprócz fachowej opieki medycznej pacjenci znajdą w Ośrodku  warunki zbliżone do warunków domowych. Drugie znaczenie polega na objęciu pacjentów opieką medyczną w ich domach.

Problem starzenia się dotyka ogromną część społeczeństwa, a opieka nad tymi osobami wymaga specjalistycznych zabiegów i szczególnej uwagi. W 2019 roku w ramach funkcjonowania Ośrodka „Domowy Szpital” została uruchomiona bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego, która oferuje specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.

Oprócz Zespołu Opieki Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego funkcjonuje DDOM – Dzienny Dom Opieki Medycznej. Jest to miejsce, gdzie w ciągu dnia bliscy mogą pozostawić swoich rodziców, czy dziadków w Ośrodku pod troskliwą opieką pielęgniarską, terapeutyczną i psychologiczną.

Opieka nad pacjentami w „Domowym Szpitalu” oparta jest na wszystkich dostępnych świadczeniach zdrowotnych finansowanych przez NFZ („produktach NFZ”)., takich jak: Hospicjum Domowe, Hospicjum Domowe dla Dzieci, tlenoterapia w domu pacjenta, rehabilitacja w domu pacjenta.

Galę konkursową poprzedziła konferencja online Zmiany w Ochronie Zdrowia, której hasłem przewodnim była „Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo”.

W panelu dotyczącym Systemu podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego jednym z ekspertów był Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Adam Chodziński. Konferencja była okazją do eksperckiej dyskusji na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia i transformacji systemu w kierunku systemu premiującego wdrażanie rozwiązań projakościowych. Podczas dyskusji eksperci podkreślali, że musi się zmienić model zarządzania – powinien uwzględniać jakość mierzoną wiarygodnymi i aktualnymi danymi, np. o zdarzeniach niepożądanych, rehospitalizacjach i wiele innych.

                                                                                    Rzecznik Prasowy
                                                                                      Magdalena Us

Powrót na początek strony