Wstrzymanie wykonywania przesiewowych testów w kierunku SARS-CoV-2

Komunikat WSzS - wstrzymanie wykonywania przesiewowych testów w kierunku SARS-CoV-2.png

W związku z tendencją spadkową liczby nowych zakażeń koronawirusem oraz złagodzeniem dotychczasowych obostrzeń z dniem 1 kwietnia 2022 r. zostaje wstrzymane wykonywanie przesiewowych testów w kierunku SARS-CoV-2. W związku z powyższym przestaje działać punkt Drive-Thru oraz Punkt Badań Przesiewowych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Komercyjne testy do diagnostyki SARS-CoV-2 będą wykonywane jak dotychczas.

Powrót na początek strony