Uroczysta gala "Lubelskie dla Medyków"

Ilustracja do artykułu Uroczysta Gala Lubelskie dla Medyków.jpg

„Lubelskie dla Medyków" – pod takim hasłem w dn. 18 września br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta gala w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

W ramach Gali Zarząd Województwa Lubelskiego uhonorował 109 pracowników i 43 jednostki, które w trakcie pandemii były liderami i uczestnikami tzw. projektów covidowych.

Wśród wyróżnionych jednostek znalazł się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

Dyplomy uznania otrzymali również pracownicy bialskiego szpitala:

  • lek. Urszula Świetlik-Malesa – Ordynator Oddziału Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej;
  • mgr Agnieszka Byś - kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

 

Lek. Urszula Świetlik-Malesa jest specjalistą IIo z dziedziny chorób płuc oraz alergologiem. Pełni funkcję Ordynatora Oddziału Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Oddział stanowi centrum diagnostyczne w zakresie chorób układu oddechowego dla mieszkańców północnej części województwa lubelskiego.

W dobie pandemii wykazała się ogromnym zaangażowaniem w realizację zadań wynikających z dostosowania jednostki do sytuacji, jaką spowodował COVID-19. W okresie pandemii Pani Ordynator powierzono nadzór nad Obszarem Leczenia COVID-19. W skład Obszaru COVID-19 docelowo wchodziły: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej oraz Izba Przyjęć Oddziału Zakaźnego. W okresie wzmożonego wzrostu zachorowań, kolejne oddziały bialskiego szpitala były przekształcane w obszar COVID-19. Pani Ordynator w tym czasie sprawowała bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w tym obszarze. Organizowała pracę personelu oraz czuwała nad zapewnieniem wszelkich niezbędnych środków do udzielania świadczeń. Dbała o sprawną realizację zadań i kierowanie pacjentów na odpowiednie oddziały. Jednocześnie przez cały okres oprócz pełnienia funkcji kierowniczych, Pani Ordynator udzielała świadczeń w obszarze COVID-19. Współpracując z innymi Ordynatorami, kierownikami i współpracownikami zwycięsko zrealizowano wszelkie zamysły, działania i wszelką pomoc pacjentom zakażonym SARS-CoV-2 na każdym etapie choroby.

Mgr Agnieszka Byś jest diagnostą laboratoryjnym posiadającym specjalizacje: mikrobiologia medyczna, mikrobiologia kliniczna. Pełni funkcję kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, które w trakcie pandemii SARS-CoV-2 realizuje badania COVID-19. Ponadto w okresie 27.04.2020r.-01.06.2021r. pełniła dodatkowe obowiązki Kierownika Obszaru Leczenia COVID-19.

Pani Agnieszka Byś wykazała się ogromnym zaangażowaniem w realizację zadań wynikających z dostosowania jednostki do sytuacji, jaką spowodował COVID-19. Bezpośrednio nadzorowała i organizowała pracę personelu oraz czuwała nad zapewnieniem wszelkich niezbędnych środków do udzielania świadczeń w obszarze. Dbała o sprawną realizację zadań i diagnostykę pacjentów COVID-19. Laboratorium pod kierownictwem Pani Agnieszki Byś z sukcesem diagnozuje pacjentów w kierunku SARS-CoV-2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej od początku pandemii, stanowi ważny element systemu zabezpieczenia na terenie Województwa Lubelskiego w leczeniu pacjentów z COVID-19. Szpital nieustannie podejmuje szereg działań niezbędnych do przygotowania jednostki na ewentualne przyjęcie większej liczy chorych i służących poprawie sytuacji epidemiologicznej szpitala w związku z COVID-19. Jednam z działań było zwiększenie potencjału laboratorium Szpitala w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2.

Istotnym efektem projektu było powstanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej nowej Pracowni Genetycznej. Dzięki utworzeniu takiej Pracowni Szpital zyskał możliwość wykonywania testów w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 z zastosowaniem w placówce metody genetycznej oznaczania wirusa - Real-time PCR. Szpital wykonuje testy na obecność koronawirusa z zastosowaniem tej metody na dostępnym w podmiocie nowoczesnym analizatorze laboratoryjnym (genetycznym) Real-time PCR do diagnostyki COVID-19.

Uruchomienie Pracowni pozwoliło poprawić wydajność laboratorium, a jednocześnie podnieść jakość wykonywanych oznaczeń, potencjał oraz bezpieczeństwo realizowanych w Szpitalu badań w kierunku wykrywania COVID-19.

 

Relacja z gali:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/gala-lubelskie-dla-medykow-w-ramach-dni-otwartych-funduszy-europejskich/

                                                                                      Rzecznik Prasowy
                                                                                      Magdalena Us

Powrót na początek strony