Podpisanie umowy współpracy ze Szpitalem w Równem

Podpisanie umowy współpracy pomiędzy szpitalami Polska-Ukraina. Dyrektor WSzS oraz Szpitala w Równem.

W dniu 26 kwietnia Artur Kozioł - p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej podpisał umowę współpracy z Jewgienijem Kuczerukiem - Naczelnym Lekarzem Centralnego Miejskiego Szpitala w Równem.

Nawiązana współpraca służy utworzeniu partnerstwa obu Szpitali, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i złożenia wniosku dofinansowanie projektu partnerskiego pn. "Poprawa dostępności do medycyny specjalistycznej w zakresie chorób układu krążenia dla mieszkańców Województwa Lubelskiego i Obwodu Rówieńskiego poprzez rozwój współpracy transgranicznej w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027", w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, Priorytet 2. Zdrowie.

Szacunkowa wartość projektu ok. 2.700.000,00 EUR.

Pierwszy nabór wniosków w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 rozpocznie się w maju i potrwa do końca lipca 2023 roku. W ramach Priorytetu 2. Zdrowie wnioskodawcy z Polski i Ukrainy będą mogli ubiegać się o środki unijne w wysokości 37,36 mln EUR.

Powrót na początek strony