I Konferencja Ginekologiczno-Położnicza

miniatura gin-polW dn. 31 marca 2017 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się I Ginekologiczno-Położnicza Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania Współczesnej Ginekologii i Położnictwa” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Konferencji przewodniczyła prof. zw. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak – członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Przewodnicząca Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Prelekcję na temat endoskopii w nowoczesnej ginekologii wygłosił prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer – Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Prof. zw. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej, pracownik naukowy I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wygłosiła prelekcję na temat diagnostyki i postępowania w transformacji złośliwej mięśniaków macicy. Konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – dr hab. n. med. Marek Gogacz, przedstawił słuchaczom temat endometriozy. Podczas konferencji nie zabrakło również zagadnień prawnych, niezwykle istotnych w tej sferze działalności medycznej. Mecenas Wojciech Wojtal przybliżył uczestnikom zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle nowych aspektów prawnych. Na zakończenie konferencji swoje prelekcje zaprezentowali przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Dr n. med. Andrzej Kisiel – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego bialskiego szpitala wskazał kazuistyczne przypadki w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym WSzS. Podsumowania Konferencji dokonał Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Dariusz Oleński, który przybliżył zgromadzonym ideę projektu – „Kobieta Matka Dziecko”, realizowanego wspólnie z Brzeskim Szpitalem Położniczym w Brześciu, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
Konferencja zgromadziła rzesze przedstawicieli środowiska medycznego oraz naukowego. Uczestnicy konferencji ocenili bardzo wysoko poziom merytoryczny wygłaszanych prelekcji. Z niezwykłym zainteresowaniem włączali się w dyskusje podsumowujące panele. Mamy nadzieję, że Konferencje z zakresu ginekologii i położnictwa staną się stałym elementem kalendarza wydarzeń naukowych bialskiego szpitala.

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us  

 

Powrót na początek strony