17 września - Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

Infografika - 17 września - Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta.

W dniu 17 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta ustanowiony w 2019 r. przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO). Celem obchodów jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tegoroczny Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta jest nakierowany na głównego odbiorcę usług zdrowotnych czyli pacjentów. Tematem przewodnim jest aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta. Hasło które towarzyszy tegorocznym obchodom inicjatywy „Światowego Sojuszu” brzmi: „Wzmacniamy i podnosimy znaczenie głosu pacjenta”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w sposób szczególny zwraca uwagę na bezpieczeństwo pacjenta, dążąc do poprawy bezpieczeństwa procesu diagnostyczno-terapeutycznego naszych pacjentów, jak również minimalizacji ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych. Szpital zachęca również swoich pacjentów do wyrażania opinii na temat opieki i leczenia oraz chętnie podejmuje działania mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki.

Powrót na początek strony