„Stop Boreliozie!”

Stop Boreliozie!l

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie „Stop Boreliozie!”, którego celem jest edukacja zdrowotna i profilaktyka pozwalające na wykrycie zakażeń Borrelia burgdorfer we wczesnym stadium i rozpoczęcie leczenia.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej (czyli od 15. roku życia) ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, którzy mogą chorować na boreliozę, a podejrzenie to poparte jest wcześniejszym kontaktem z kleszczem. Założeniem projektu jest zbadanie 8400 Uczestników, w tym 4200 kobiet i 4200 mężczyzn. W szczególności zapraszamy rolników, leśników, myśliwych oraz przedstawicieli innych zawodów należących do grupy ryzyka (np. wędkarzy, strażaków, itd.).

Działania diagnostyczne oferowane Uczestnikom Projektu, będą obejmować:

  • wywiad medyczny,
  • badania diagnostyczne, tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG oraz w przypadku wyniku pozytywnego, bądź wątpliwego przeprowadzenie kolejnego badania test Western-Blot w klasie IgM oraz w klasie IgG,
  • konsultację wyników z lekarzem.

Wierzymy, iż proponowane w Projekcie działania przyczynią się do zmniejszenia zachorowalności na boreliozę oraz wpłyną na wzrost świadomości mieszkańców naszego regionu w zakresie ryzyka jakie niesie ze sobą zakażenie, poprzez prawidłową profilaktykę i edukację. Realizowany projekt to doskonała okazja na wykonanie bezpłatnego badania oraz nieodpłatne skorzystanie z pomocy opieki zdrowotnej. Inicjatywa realizowana będzie zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt zapewni również dostępność dla osób pracujących poprzez dogodne terminy realizacji świadczeń m.in. w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty.

Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym przyjmowania zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.lpnt.pl.

 

Kontakt z Biurem Projektu, które odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, pokój 6
telefon: 81 752 63 19, 81 752 18 04
email: projekt@spzoz.powiatleczynski.pl, stopboreliozie@lpnt.pl

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony