Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej

Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej po zakończeniu realizacji projektu Domowy Szpital


 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej informuje, iż po zakończeniu w dn. 31.01.2019 r. realizacji projektu Domowy Szpital, nadal zapewnia gotowość do przyjmowania pacjentów oraz świadczenia usług w Dziennym Domu Opieki Medycznej w okresie 01.02.2019-25.11.2022 r.

Niestety z uwagi na brak finansowania świadczeń DDOM ze środków publicznych, usługi DDOM w naszym Szpitalu są świadczone odpłatnie. Koszt jednego dnia pobytu pacjenta w DDOM wynosi 160,00 zł.

Ponadto świadczenia będą udzielane w DDOM w sytuacji zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych pacjentów - minimum 12 osób. W przypadku gdy koszt dziennego pobytu byłby mniejszy niż wielkość zebranych opłat, to różnica zostanie pacjentom zwrócona.

Kryteria przyjęcia oraz tryb kierowania pacjentów do DDOM zostały przedstawione w poniższym Regulaminie Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Pragniemy przypomnieć, iż DDOM funkcjonuje nadal przy ul. Spółdzielczej 5, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 41 47 641,  we wszystkie dni robocze od godz. 7.00 do 17.00.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony