DPK.503.27.2023 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPSW w Zamościu (w ramach realizacji umowy, która zostanie zawarta pomiędzy SPSW w Zamościu a WSzS w Białej Podlaskiej jako podwykonawcy)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPSW w Zamościu (w ramach realizacji umowy, która zostanie zawarta pomiędzy SPSW w Zamościu a WSzS w Białej Podlaskiej jako podwykonawcy zgodnie z art. 26 - 27 ustawy o działalności leczniczej):

ZADANIE NR 1 - w godzinach normalnych ordynacji lekarskich,

ZADANIE NR 2 - poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich

Ogłoszenia i konkursy

Powrót na początek strony