Zaproszenie do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Zaproszenie
do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej