Kompleksowa obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej wraz z prowadzeniem punktu kasowego i uruchomieniem linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 2.000.000 zł

  • Drukuj

Kompleksowa obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej wraz z prowadzeniem punktu kasowego i uruchomieniem linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 2.000.000 zł