OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • Drukuj

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Za najkorzystniejszą ofertę w ramach zaproszenia na dostawę materiałów szewnych (zadanie nr 1 i 2) uznano ofertę nr 1