Postępowanie na dostawę materiałów szewnych

Postępowanie na dostawę materiałów szewnych.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktu leczniczego

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro na dostawę produktu leczniczego.

 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktu leczniczego Atosibanum i.v.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktu leczniczego Atosibanum i.v.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów szewnych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów szewnych.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wyrobów

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wyrobów

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktu leczniczego Nivolumabum

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktu leczniczego Nivolumabum

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktu leczniczego - Caspofungin.

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktu leczniczego- Caspofungin

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, stosowanych w ramach chemioterapii - Azacitidium

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, stosowanych w ramach chemioterapii - Azacitidium.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów opatrunkowych.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów opatrunkowych.

 

Rozstrzygnięcie w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozstrzygnięcie w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów szewnych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów szewnych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Za najkorzystniejszą ofertę w ramach zaproszenia na dostawę materiałów szewnych

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Za najkorzystniejszą ofertę w ramach zaproszenia na dostawę materiałów szewnych uznano

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro na dostawę materiałów szewnych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro na dostawę materiałów szewnych.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, stosowanych w ramach chemioterapii- Anagrelidum; Bleomycin sulphate; Hydroxycarbamidum

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro na dostawę produktów leczniczych, stosowanych w ramach chemioterapii.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach zaproszenia na dostawę produktów leczniczych, stosowanych w ramach chemioterapii- Calcii folinas; Imatinibum

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, stosowanych w ramach chemioterapii

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, stosowanych w ramach chemioterapii- Calcii folinas; Imatinibum

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro na dostawę produktów leczniczych, stosowanych w ramach chemioterapii.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Zaproszenie
do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, stosowanych w ramach programu lekowego przewlekłego WZW- typu C terapią bezinterferonową

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, stosowanych w ramach programu lekowego przewlekłego WZW- typu C terapią bezinterferonową

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Za najkorzystniejszą ofertę w ramach zaproszenia na dostawę materiałów szewnych (zadanie nr 1 i 2) uznano ofertę nr 1

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Za najkorzystniejszą ofertę w ramach zaproszenia na dostawę produktów leczniczych uznano ofertę:

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów szewnych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów szewnych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych/wyrobów medycznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro na dostawę produktów leczniczych/wyrobów medycznych.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wyrobu medycznego

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 14.000 euro na dostawę wyrobu medycznego

Preparat kohezyjny 1,4% hialuronian sodu

Dostawa preparatu dezynfekcyjnego" -sprawa nr 5/13

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 14.000 euro na dostawę preparatu dezynfekcyjnego do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego-szczegółowe wymagania w załącznikach.

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji umowy do 08.08.2013 roku.

 

 

"Dostawa produktu leczniczego - Interferon alfa 3 mln. j.m." sprawa nr 4/13

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 14.000 euro na dostawę produktu leczniczego – Interferon alfa – roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 3 mln j.m.

Dostawa produktu leczniczego - Cefotaxime inj." sprawa nr 3/13

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 14.000 euro na dostawę produktu leczniczego – Cefotaxime inj. 1 g