Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów tomografu komputerowego Optima CT660 Sprawa ZP.3521/2/18

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 29.05.2018r

**********

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3521/5/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 18.07.2017r.

**********

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3521/5/16

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 06.07.2016r

**********

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu na składowisko odpadów komunalnych, sprawa znak: ZP.3521/2/16

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 02.03.2016r.

**********

Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów angiokardiografu do badań naczyniowych AXIOM Artis FC wraz ze stacją hemodynamiki AXIOM Sensis, sprawa ZP.3521/6/15

                                                                                   **********

Udzielenie kredytu bankowego inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 14000000zł dla WSzS w Białej Podlaskiej ... , ZP.3521/5/15

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 04.09.2015r.

**********