Dostawa pompy do kontrapulsacji i ultrasonografu w podziale na 2 części. Sprawa znak ZP.3520/19/18

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 22.05.2018r

**********

Dostawa urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych i łóżek szpitalnych - 2 części, sprawa znak ZP.3520/74/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 14.11.2017r

**********