Dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej aparatu RTG z ramieniem C. Sprawa znak: ZP.3520/42/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 01.09.2017r.

**********

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3521/5/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 18.07.2017r.

**********

Dostawa systemu transmisji danych z karetek pogotowia, Sprawa ZP.3520/36/17

FE Inrastruktura i Srodowisko rgb-1

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05.06.2017r.

**********

Dostawa pomp infuzyjnych PCA i urządzenia do hydroterapii, Sprawa znak: ZP.3520/22/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 13.04.2017r.

**********