Dostawa urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych i łóżek szpitalnych - 2 części, sprawa znak ZP.3520/74/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 14.11.2017r

**********

Dostawa środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego w podziale na 2 części sprawa ZP.3520/58/17

UWAGA!!! ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 26.10.2017r

**********

 

Dostawa pompy wodnej i lampy bezcieniowej statywowej w podziale na 2 części. Sprawa znak: ZP.3520/59/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 24.10.2017r

**********

Dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej systemu centralnego nadzoru okołoporodowego. Sprawa ZP.3520/52/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 11.10.2017r.

**********

 

Dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej aparatu RTG z ramieniem C. Sprawa znak: ZP.3520/42/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 01.09.2017r.

**********

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3521/5/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 18.07.2017r.

**********