Dostawa sprzętu medycznego w podziale na 8 części. Sprawa znak: ZP.3520/26/14.

UWAGA: ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

**********

Dostawa produktów leczniczych w podziale na 18 części, sprawa ZP.3520/21/14

**********

UWAGA: ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT