Dostawa sprzętu medycznego w podziale na 8 części. Sprawa znak: ZP.3520/26/14.

UWAGA: ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

**********