Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu na składowisko odpadów komunalnych, sprawa znak: ZP.3521/2/16

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 02.03.2016r.

**********

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ablacji serca - 2 części, sprawa ZP.3520/39/15

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 07.12.2015 r.

**********

Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów angiokardiografu do badań naczyniowych AXIOM Artis FC wraz ze stacją hemodynamiki AXIOM Sensis, sprawa ZP.3521/6/15

                                                                                   **********

Dostawa aspiracyjno - prózniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi, sprawa ZP.3520/33/15

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 21.08.2015r

**********

Udzielenie kredytu bankowego inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 14000000zł dla WSzS w Białej Podlaskiej ... , ZP.3521/5/15

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 04.09.2015r.

**********