Dostawa aspiracyjno - prózniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi, sprawa ZP.3520/33/15

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 21.08.2015r

**********

Udzielenie kredytu bankowego inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 14000000zł dla WSzS w Białej Podlaskiej ... , ZP.3521/5/15

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 04.09.2015r.

**********