Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3521/5/16

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 06.07.2016r

**********

Dostawy gazów medycznych wraz z najmem butli do przechowywania gazów oraz dostawy gazów technicznych - 6 części, ZP.3520/13/16

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 29.04.2016r

**********

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu na składowisko odpadów komunalnych, sprawa znak: ZP.3521/2/16

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 02.03.2016r.

**********

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ablacji serca - 2 części, sprawa ZP.3520/39/15

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 07.12.2015 r.

**********

Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów angiokardiografu do badań naczyniowych AXIOM Artis FC wraz ze stacją hemodynamiki AXIOM Sensis, sprawa ZP.3521/6/15

                                                                                   **********