Dostawa systemu transmisji danych z karetek pogotowia, Sprawa ZP.3520/36/17

FE Inrastruktura i Srodowisko rgb-1

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05.06.2017r.

**********

Dostawa pomp infuzyjnych PCA i urządzenia do hydroterapii, Sprawa znak: ZP.3520/22/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 13.04.2017r.

**********

Dostawa środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego. Sprawa znak: ZP.3520/60/16

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 24.02.2017r

**********

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w podziale na 2 części, sprawa ZP.3520/3/17

FE WER UE EFS-COLOR-01-01UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 30.01.2017r.

**********