Szkolenia, praktyki

 

Niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych stwarza konieczność ustawicznego kształcenia zawodowego personelu medycznego. Jest to jeden z podstawowych czynników warunkujących spełnienie oczekiwań społeczeństwa w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej od 2013 roku realizuje kursy i szkolenia z zakresu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016 poz. 1251).

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową i zachęcamy do skorzystania z kursów organizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.