KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6

 

Szanowni Państwo,
foto1
Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym. Zainicjowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w 2015 roku od pierwszej edycji cieszy się ogromnym zainteresowaniem ekspertów i uczestników, przedstawicieli obydwu państw. Sukces tego wydarzenia potwierdza potrzebę jego kontynuacji i poszerzania o nowe zakresy tematyczne. Ta cykliczna już debata gromadzi menedżerów ochrony zdrowia, przedstawicieli zawodów medycznych, administracji państwowej i samorządowej, naukowców, przedsiębiorców, a także inne osoby zainteresowane poruszaną tematyką.
Konsekwentnie krocząc w kierunku rozwoju współpracy polsko – białoruskiej pozostaję w nadziei na spotkanie
z Państwem podczas III Polsko – Białoru
skiego Szczytu Zdrowia, już w październiku 2017roku.

Pierwsze spotkanie dedykowane było m. in. prezentacji systemów ochrony zdrowia w Polsce i Białorusi, z uwzględnieniem zachodzących w nich zmian, a także nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Podczas ubiegłorocznej edycji wiodącymi tematami były koordynowana opieka medyczna, nowoczesne systemy informatyczne w ochronie zdrowia i wykorzystanie funduszy europejskich w sektorze ochrony zdrowia. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w III Polsko – Białoruskim Szczycie Zdrowia organizowanym przez Wojewódzki Szpitala Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Współorganizatorem konferencji będzie nasz wieloletni, niezawodny Partner Brzeski Szpital Obwodowy w Brześciu. W tym roku chcemy zwrócić szczególną uwagę na rozwój medycyny w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Jednym z wiodących tematów forum będzie koordynowana opieka nad matką i dzieckiem. Aspekt ten został wstępnie poruszony podczas debaty w 2016 roku i wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników. Inspiracją do rozwinięcia tego tematu jest również program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC), którego założenia rozważać będziemy podczas październikowego spotkania. Mówić będziemy również o jakości w ochronie zdrowia, czym jest, jakie jest jej znaczenie w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych zarówno w Polsce jak i u naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Będzie to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń i poszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań prowadzących do sukcesu. Zapewniam Państwa o wyjątkowości tego wydarzenia, gdyż do jego udziału zapraszamy wybitne postaci w dziedzinie medycyny, ambitnych menedżerów ochrony zdrowia, autorytety w kręgach nauki i doświadczonych praktyków w zakresie budowania strategii.


Z wyrazami szacunku
Dariusz Oleński
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej 


wszs hist szczyt zdrowia