Dział Bezpieczeństwa Medycznego

 

PIELĘGNIARKA   EPIDEMIOLOGICZNA

mgr piel. Joanna Wojciechowska

 

TELEFON KONTAKTOWY - 83 414 73 26

    
Główne zadania Działu Bezpieczeństwa Medycznego to nadzór i monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego komórek organizacyjnych szpitala, w szczególności związanych z pobytem pacjenta. Dział prowadzi także rejestrację oraz analizę źródeł zakażeń szpitalnych (Karta Rejestracji Zakażenia Szpitalnego).

Dodatkowe informacje