Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

KIEROWNIK

mgr Ryszard Domański - specjalista IIo z analityki klinicznej

tel. 83 414 73 13

 

KIEROWNIK LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO

mgr Agnieszka Byś - specjalista w dziedzinie mikrobiologii medycznej

tel. 83 414 73 10

 

KONTAKT Z DZIAŁEM:

Pracownia analityczna           83 414 73 17
            83 414 73 18
            83 414 73 20
            83 414 73 21
Rejestracja mikrobiologiczna           83 414 73 11

 

PUNKTY POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ

a) w szpitalu ul. Terebelska 57-65

 • na parterze

       poniedziałek - piątek         645 - 1600

       sobota                             700 - 1000

 

 

b) ul. Sidorska 35

       poniedziałek - piątek          700 - 1600

       sobota                             nieczynne

 

c) ul. Spółdzielcza 5

 poniedziałek - piątek          700 - 1045

 

WYDAWANIE WYNIKÓW

 • w szpitalu ul. Terebelska 57 - 65

poniedziałek - piątek w dniu pobrania 1430 - 1600, w dniach następnych 800 - 1600 ,

soboty 700 - 1000

 

 •  ul. Sidorska 35

poniedziałek - piątek 700 - 1600

 

 •  ul. Spółdzielcza 5

poniedziałek - piątek do 1600

 

SPECYFIKA DZIAŁU

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej usytuowany jest na parterze szpitala.

Nowocześnie wyposażona placówka diagnostyczna dysponuje wysokiej klasy aparaturą zintegrowaną z laboratoryjnym systemem informatycznym. W strukturze Działu znajdują się:

 • Pracownia Analityczna,
 • Punkt Pobrań.

 

Wykonywany jest tu szeroki profil badań z zakresu:

 • analityki ogólnej,
 • biochemii,
 • hemostazy,
 • hematologii,
 • hormonów,
 • markerów nowotworowych,
 • diagnostyki chorób układu krążenia,
 • toksykologii,
 • diagnostyki chorób zakaźnych.

   

     Dział świadczy swoje usługi całodobowo, również w niedzielę i święta głównie na zlecenie komórek organizacyjnych szpitala oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę ze szpitalem. Dział wykonuje również badania, np. pacjentom indywidualnym, za odpłatnością wg obowiązującego w szpitalu cennika.

    

Laboratorium realizuje cele polityki jakości stosując:

 • codzienny Program Kontroli Wewnątrzlaboratoryjnej, w całości realizowany przez pracowników działu, polegający na analizie precyzji i dokładności wykonywanych badań;
 • systematyczne uczestnictwo w dwóch sprawdzianach Centralnym i Powszechnym, organizowanych przez Centralny  Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, obejmujących kontrolą parametry biochemiczne, hematologiczne, koagulacyjne, równowagi kwasowo - zasadowej i immunochemiczne;
 • systematyczne uczestnictwo w sprawdzianach organizowanych przez Centralny  Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMIKRO.

Wszystkie sprawdziany potwierdzają wysoką jakość i dokładność wykonywanych analiz, czego dowodem jest posiadany Certyfikat Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Certyfikat Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMIKRO.

box karta

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje