Dział Centralnej Sterylizacji

KIEROWNIK

mgr Marek Ruszkowski

 

KONTAKT Z DZIAŁEM:

Kierownik     83 414 73 04
     

 

SPECYFIKA DZIAŁU:

     Dział Centralnej Sterylizacji zlokalizowany jest na niskim parterze budynku szpitala. Swoje usługi świadczy codziennie w godz. 600 - 2200.


     Nowoczesne zaplecze techniczne umożliwia sterylizację każdego rodzaju sprzętu medycznego. Świadczone są tu również usługi w zakresie sterylizacji m. in. narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej.

     Wyposażenie Działu stanowią m. in. przelotowe automatyczne myjnie - dezynfektory firmy Getinge z możliwością pracy w temp. 60 i 93oC oraz przelotowe autoklawy dające możliwość sterylizacji w temp. 121 i 134oC. Procesy niskotemperaturowe odbywają się w formaldehydzie w temp. 65oC oraz tlenku etylenu w temp. 37 lub 55oC. Dodatkowa komora aeracyjna zapewnia maksymalne skrócenie procesu degazacji. Wszystkie procesy sterylizacji są kontrolowane w postaci wydruków komputerowych z pracy poszczególnych sterylizatorów. Zastosowanie wskaźników chemicznych czwartej i szóstej klasy oraz wskaźników biologicznych zapewnia, że narzędzia i inne materiały, poddawane procesowi sterylizacji są sterylne a tym samym bezpieczne dla pacjenta.

   W ramach Działu funkcjonuje Sekcja DDD (dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji). Wyposażona w komorę dezynfekcyjną przeprowadza dezynfekcję parową i chemiczną materacy, poduszek, pościeli, odzieży itp.

   Dział Centralnej Sterylizacji prowadzi działalność usługową na potrzeby Szpitala oraz innych podmiotów zewnętrznych.

 

Dodatkowe informacje