Stanowisko ds. Koordynacji Kontroli i Nadzoru Żywienia

 

TELEFON KONTAKTOWY -  83 414 74 10

 

    Stanowisko ds. Koordynacji Kontroli i Nadzoru Żywienia podlega bezpośrednio Pielęgniarce Naczelnej. Do jego zadań należy organizacja systemu obsługi chorych w zakresie żywienia i nadzór nad jakością odżywiania hospitalizowanych pacjentów. Ściśle współpracuje z pielęgniarkami oddziałowymi i pacjentami w rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb żywieniowych pacjentów.

Dodatkowe informacje