Pielęgniarka Środowiskowa Przyszpitalna

mgr Agnieszka Wińska

Telefon kontaktowy - 83 414 71 36

    Po przeprowadzeniu wywiadu, w ścisłej współpracy z pacjentem, jego rodziną oraz instytucjami opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, Pielęgniarka Środowiskowa Przyszpitalna podejmuje czynności zmierzające do zapewnienia pacjentowi opuszczającemu Szpital właściwego środowiska opiekuńczego. Ponadto ustala tożsamość pacjentów przyjmowanych jako "NN" oraz zapewnia godziwe miejsce dzieciom porzuconym przez matki.

 

Dodatkowe informacje