Dyżurna Pielęgniarka - Koordynator

mgr piel. Agnieszka Wińska

Telefon kontaktowy     83 414 73 80

     W swoich działaniach wspiera pracę Pielęgniarki Naczelnej poprzez m.in. zabezpieczanie opieki pielęgniarskiej we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala.

Dyżurna Pielęgniarka – Koordynator monitoruje i analizuje zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską, planuje kompleksową, całodobową opiekę pielęgniarską.

Dodatkowe informacje