konkurs na stanowisko: Ordynatora Oddziału Urologicznego

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Ordynatora Oddziału Urologicznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. Nr 151, poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. 2012. poz.182)

oraz

Do składanych dokumentów kandydaci powinni dołączyć:

 • ankietę dokumentującą przebieg pracy zawodowej kandydata dostępną w siedzibie LIL oraz w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej;
 • opracowaną pisemną koncepcję prowadzenia i rozwoju oddziału.
 • dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych kandydata w tym jedna konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii,
 • zaświadczenie o niekaralności zawodowej z właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Za dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub kopie uwierzytelnione. Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Urologicznego” wraz z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać osobiście w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej lub drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – nie później niż 60 dni od daty zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                                                                       Biała Podlaska dn. 22.01.2015r.

               Pan dr n. med. Jacek Niezabitowski

Przewodniczący Komisji

                                                      Konkursowej na stanowisko Ordynatora O/Urologicznego

                                                     WSzS w Białej Podlaskiej

            W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej oraz przesłanego projektu Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Urologicznego niniejszym informuję, że po zapoznaniu się z Regulaminem naszym zdaniem kandydaci oprócz dokumentów wymienionych w rozporządzeniu MZ z dn. 06.02.2012r. również do składanych dokumentów kandydaci powinni dołączyć:

 • ankietę dokumentującą przebieg pracy zawodowej kandydata dostępną w siedzibie LIL oraz w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej;
 • dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych kandydata w tym jedna konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii,
 • zaświadczenie o niekaralności zawodowej z właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Wyrażamy zgodę na przyjęcie regulaminu konkursu i projektu ogłoszenia o konkursie w drodze korespondencyjnej - zgodnie z § 6 ust.3 rozp. MZ z dn.06.02.2012r.

 1. Dariusz Kacik             -....................................
 2. Riad Haidar                 - …...............................
 3. Jolanta Seroczyńska   - …...............................
 4. Joanna Kozłowiec       - …...............................
 5. Cecylia Kiełczewska   - …...............................
 6. Elżbieta Uss                 - ….................................