ZO.5030/9/2018 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Onkologii Klinicznej, Oddziale Hematologicznym oraz kierowanie i zarządzanie w Oddziale Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na stanowisku Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem